Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดสำหรัลถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5   21 มี.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มี.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มี.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มี.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำนักปลัด   8 มี.ค. 2562 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ปะกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คบำรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 3556 ขัยภูมิ   8 มี.ค. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางกองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 มี.ค. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำท่าน้ำปล่อยปลาโครงการในน้ำมีปลาชาวประชามีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 ก.พ. 2562 36
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการในน้ำมีปลาชาวประชามีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 ก.พ. 2562 29
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ก.พ. 2562 19
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   21 ก.พ. 2562 56
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมอบรมให้ความรู้)   20 ก.พ. 2562 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7 รายการ   20 ก.พ. 2562 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ก.พ. 2562 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา อบต.นาฝาย สมัยที่1 ประจำปี2562   18 ก.พ. 2562 26
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 27
 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player