หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิดหลายช่อง หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาขยายเขตประปาภายในหมูบ้าน บ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน 81-9257 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2562 ]จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.บ้านนาฝาย และ ศพด.บ้านโนนมะเกลือ จำนวน 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาติดตั้งกระจกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนพระคำ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19