Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีแพาะเจาะจง   21 ม.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ม.ค. 2562 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปา อบต.นาฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ม.ค. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นคนงานเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตพื้นที่ตำบลนาฝาย   14 ม.ค. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ม.ค. 2562 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ม.ค. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   4 ม.ค. 2562 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภา อบต.นาฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2561   2 ม.ค. 2562 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี2562   2 ม.ค. 2562 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 ธ.ค. 2561 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกอสร้างสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ธ.ค. 2561 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงห้องประชุม อบต.นาฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ธ.ค. 2561 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ธ.ค. 2561 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย   12 ธ.ค. 2561 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน   21 พ.ย. 2561 26
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25
 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player