Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2562 ]จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2562 ]จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ม.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนดู่พัฒนา หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑๗ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๙ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุเพื่อใช้ซ่อมแซมประปา อบต.นาฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2561 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14